Състав на минералната вода

Състав на минералната вода  
ОБЩА МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 600-700 МГ/Л
СУЛФАТИ 57 МГ/Л
ХИДОКАРБОНАТИ И КАРБОНАТИ 35 МГ/Л
НАТРИЙ И КАЛИЙ 96 МГ/Л
КАЛЦИЙ 3 МГ/Л
МЕТАСИЛИЦИЙ 119 МГ/Л
ХИДРОСУЛФИД И СЕРОВОДОРОД 2 МГ/Л
ФЛУОРИД 9 МГ/Л

 

ХАРАКТЕРИСТИКА:
ХИПЕРТЕРМАЛНА, УМЕРЕНОАЛКАЛНА, СУЛФАТНО-ХИДРОКАРБОНАТНО-НАТРИЕВА, СИЛИЦИЕВА, СИЛНО ФЛУОРНА.
ПОКАЗАНИЯ ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ, ГИНЕКОЛОГИЧНИЗАБОЛЯВАНИЯ, КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА.
ПИТЕЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ: В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ КУРСОВЕ И ДОЗИРОВКИ ПО ПРЕДПИСАНИЕ НА ЛЕКАР – ОСТЕОПОРОЗА, ПОДАГРА, ИНТОКСИКАЦИЯ С ТЕЖКИ МЕТАЛИ, ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ, ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНИ И УРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
ЗАБЕЛЕЖКА: ДА НЕ СЕ ПОЛЗВА КАТО ТРАПЕЗНА МИНЕРАЛНА ВОДА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРИЕМ.